Vinhomes Gallery Giảng Võ gần hồ Ngọc Khánh

Vinhomes Gallery Giảng Võ gần hồ Ngọc Khánh

Vinhomes Gallery Giảng Võ sẽ là dự án mang đến những khác biệt đẳng cấp cho khách hàng, tạo nên “cơn sốt” cho dòng nhà ở cao cấp tại thủ đô