Vinhomes Giảng Võ đầu tư hấp dẫn

Vinhomes Giảng Võ đầu tư hấp dẫn

Là một dự án trọng điểm của tập đoàn Vingroup trong năm 2017, Vinhomes Giảng Võ đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm, chú ý của KH và các nhà đầu tư