Thiết kế căn hộ Vinhomes Gallery

Thiết kế căn hộ Vinhomes Gallery

Khi trở thành chủ nhân của căn hộ Vinhomes Gallery KH được đảm bảo về mặt pháp lý bằng sổ hồng, như vậy không có chuyện mất trắng chung cư sau 50 năm