Không gian xanh Vinhomes Gallery được hưởng

Không gian xanh Vinhomes Gallery được hưởng

Với Vinhomes Gallery, KH không chỉ được sống tại vị trí đẹp nhất trên tuyến đường Giảng Võ, mà còn được sống sang, đẳng cấp trong chung cư cao cấp