Thiết kế xanh tại Vinhomes Gallery

Thiết kế xanh tại Vinhomes Gallery

Sản phẩm tâm điểm năm 2017 của tập đoàn Vingroup là Vinhomes Gallery hứa hẹn sự bùng nổ lớn về truyền thông và chất lượng, quy mô tại thị trường Hà Nội